Author Details

Mahamood, Siti Mashitoh, Profesor Madya, Pengacara di Mahkamah Syariah, dan Dosen Jurusan Syariah dan Undang-Undang Fakultas Syariah Academy of Islamic Studies Universiti Malaya